ยย.ทบ.(ครั้งที่ 2)
15 ส.ค. 2566

ยย.ทบ.(ครั้งที่ 2)

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ ยย.ทบ.(ครั้งที่ 2) ในวันที่ 15 - 18 ส.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 154 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 35  ราย, ถอนฟัน 1  ราย, ขูดหินปูน 79  ราย ตรวจฟัน  39 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ