ม.1 รอ. (ครั้งที่ 2)
22 ส.ค. 2566

ม.1 รอ. (ครั้งที่ 2)

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ ม.1 รอ.(ครั้งที่ 2) ในวันที่ 22-25 ส.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 204 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 31 ราย, ถอนฟัน 9 ราย, ขูดหินปูน 112 ราย ตรวจฟัน 52 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ