พล.ปตอ.
28 มี.ค 2566

พล.ปตอ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ พล.ปตอ. ในวันที่ 28-31 มี.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 125 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 21 ราย, ถอนฟัน 7 ราย, ขูดหินปูน 95 ราย,และ ตรวจฟัน 2 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ