พธ.ทบ. ครั้งที่2
23 พ.ค. 2566

พธ.ทบ. ครั้งที่2

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ พธ.ทบ. ในวันที่ 23-26 พ.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 157 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 19 ราย, ถอนฟัน 5 ราย, ขูดหินปูน 108 ราย,และ ตรวจฟัน 25 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ