พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น
20 มี.ค 2566

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ได้กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับการพระราชทานยศสูงขึ้น และแต่งตั้งยศนายทหารประทวน ได้แก่

  1. จ.ส.ท. ศิริ จินดารัตน์ ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม เป็น จ.ส.อ. ศิริ จินดารัตน์ ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม
  2. จ.ส.ท. ธีรนัย วรรณา ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม เป็น จ.ส.อ. ธีรนัย วรรณา ตำแหน่ง นายสิบทันตกรรม

โดย พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. ประธานในพิธี เป็นผู้ประดับเครื่องหมายยศ และมีกำลังพล กทพ.พบ. เข้าร่วมแสดงความยินดี