กิจกรรมเยี่ยมสำรวจฯ รพ.ทบ. ในสังกัด ทภ.1 (รพ.ค่ายสุรสิงหนาท จว.สระแก้ว)
21 มิ.ย. 2566

กิจกรรมเยี่ยมสำรวจฯ รพ.ทบ. ในสังกัด ทภ.1 (รพ.ค่ายสุรสิงหนาท จว.สระแก้ว)

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.66 กทพ.พบ. โดย พ.อ.หญิงจอมขวัญ แสงบัวแก้ว ผอ.กทพ.พบ. พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามกิจกรรมเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินความพร้อม รพ.ทบ. สังกัด ทภ.1 โครงการพัฒนาคลินิกทันตกรรม รพ.ทบ. สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ TDCA ณ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท จว.สระแก้ว