กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา    71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ในวันที่ 27 ก.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 11 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 4 ราย, ถอนฟัน - ราย, ขูดหินปูน 3 ราย ตรวจฟัน 4 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ