โครงการแพทย์อาสาเพื่อถวายการตรวจสุขภาพให้คณะพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 96 พรรษา

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม โครงการแพทย์อาสาเพื่อถวายการตรวจสุขภาพให้คณะพระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 96 พรรษา ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จ.สิงห์บุรี ในวันที่ 19 - 20 ส.ค. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 122 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 21 ราย, ถอนฟัน - ราย, ขูดหินปูน 40 ราย ตรวจฟัน 61 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ