ททบ.
05 ก.ย. 2566

ททบ.

กทพ.พบ. จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการตรวจและให้การรักษาทางทันตกรรม แก่กำลังพล ณ ททบ. ในวันที่ 5 - 8 ก.ย. 66 มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 190 ราย แบ่งเป็น อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 32 ราย, ถอนฟัน 6 ราย, ขูดหินปูน 112 ราย ตรวจฟัน 40 ราย

สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
สถิติการรักษา สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา

สถิติและบริการ