แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
23 ม.ค. 2561

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้รับบริการและบุคลากรด้านสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก
 

สถิติและบริการ