ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
151 น้ำยาล้างเครื่องมือใช้กับเครื่องอัลตราโซนิค 092/47 2547 .. ดาวน์โหลด
152 น้ำยาอมบ้วนปากฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดคลอเฮกซิดีน 170/46 2546 .. ดาวน์โหลด
153 น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับด้ามจับหัวกรอฟันชนิดซอง 140/46 2546 .. ดาวน์โหลด
154 น้ำยากลูเตอราลดีฮาย ชนิดสเปรย์ 174/37 2537 .. ดาวน์โหลด
155 หัวกรอกากเพชรสำหรับงานขัดเรียบวัสดุอุดสีเหมือนฟัน 118/53 2553 .. ดาวน์โหลด
156 หัวกรอกากเพชรชนิดละเอียด 182/52 2552 .. ดาวน์โหลด
157 หัวกรอฟันชนิดคาร์ไบด์ 158/52 2552 .. ดาวน์โหลด
158 แผ่นจานตัดเคลือบผงกากเพชรสำหรับตัดแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม 115/52 2552 .. ดาวน์โหลด
159 แผ่นจานตัดแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม 171/51 2551 .. ดาวน์โหลด
160 หัวขัดชนิดซิลิโคน 170/51 2551 .. ดาวน์โหลด
161 หัวขัดสโตนชนิดใช้กับด้ามกรอความเร็วสูง 169/51 2551 .. ดาวน์โหลด
162 หัวขัดสโตนชนิดใช้กับด้ามกรอความเร็วต่ำ 168/51 2551 .. ดาวน์โหลด
163 หัวเบอร์กรอฟันคาร์ไบด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วต่ำ(ชนิดหัวใหญ่) 298/35 2535 .. ดาวน์โหลด
164 หัวเบอร์ Stone ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วต่ำ 279/35 2535 .. ดาวน์โหลด
165 หัวเบอร์คาร์ไบด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วสูง 278/35 2535 .. ดาวน์โหลด
166 หัวเบอร์กรอฟันสตีลใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำ 276/35 2535 .. ดาวน์โหลด
167 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วต่ำ 275/35 2535 .. ดาวน์โหลด
168 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วสูง 274/35 2535 .. ดาวน์โหลด
169 ชุดหัวขัดวัสดุอุดฟันอมัลกัม 273/35 2535 .. ดาวน์โหลด
170 ด้ามเสียบรับเบอร์คัพ 265/35 2535 .. ดาวน์โหลด
171 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ก้านสั้นใชกับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดฟิชเชอร์ เบอร์ 4 231/34 2534 .. ดาวน์โหลด
172 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ก้านสั้นใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดฟิชเชอร์เบอร์ 646 230/34 2534 .. ดาวน์โหลด
173 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ก้านสั้นใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดฟิชเชอร์เบอร์ 2 229/34 2534 .. ดาวน์โหลด
174 หัวเบอร์กรอฟันสตีลก้านสั้นใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดอินเวอร์ทเตทโคน เบอร์ 3 228/34 2534 .. ดาวน์โหลด
175 หัวเบอร์กรอฟันคาร์ไบร์สำหรับกรอแต่งวัสดุอุดฟันฉายแสงชนิดตั้งแต่ 30 Blade ขึ้นไป 227/34 2534 .. ดาวน์โหลด
176 หัวเบอร์กรอฟันสตีลเบอร์ก้านสั้นใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดกลม เบอร์ 4 225/34 2534 .. ดาวน์โหลด
177 หัวเบอร์กรอฟันสตีลก้านยาวใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำชนิดกลม เบอร์ 12 224/34 2534 .. ดาวน์โหลด
178 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วสูงชนิดเทปเปอร์ เบอร์ 704 223/34 2534 .. ดาวน์โหลด
179 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วสูงชนิดกลม เบอร์ 523 หรือ 6 222/34 2534 .. ดาวน์โหลด
180 หัวเบอร์กรอฟันไดมอนด์ใช้กับหัวกรอฟันความเร็วสูงชนิดกลม เบอร์ 521 221/34 2534 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ