กิจกรรม กองทันตแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

ประกาศทางการ

รายการข้อมูลประกาศทางการของกองทันตแพทย์

ปฏิทินกิจกรรม

แสดงปฏิทินกิจกรรมของกองทันตแพทย์

จดหมายข่าว

รายการข้อมูลจดหมายข่าวของกองทันตแพทย์

ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์

รายการข้อมูลประกาศ/กำหนดการ และ เอกสารดาวน์โหลด

บริการและสถิติ

ข้อมูลการบริการและสถิติของหน่วยงาน

คลีนิคทันตกรรม กทพ.พบ

ตารางการให้บริการ และ ข้อมูลการให้บริการ คลีนิคทันตกรรม กทพ.พบ

รายละเอียด

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

ตารางการปฏิบัติงาน และ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ กทพ.พบ

รายละเอียด

สถิติบริการทันตกรรม พบ.

แสดงข้อมูลสถิติด้านต่างของการบริการทันตกรรม ของโรงพยายบาลในสังกัด พบ.

รายละเอียด

เอกสารเผยแพร่

เอกสารทางวิชาการและเอกสารเผยแพร่ หนังสือ คู่มือและเอกสารที่น่าสนใจ

รายละเอียด

โครงการ กองทันตแพทย์

โครงการต่าง ๆ ของกองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก

PROUD TO BE AN ARMY DENTIST

การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 61 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

Routine to Research( R2R)

รายละเอียด รอเนื้อหาจากหมอต๊อบ

ประกวดโครงการส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียด รอเนื้อหาจาก หมอเก๋

Subscribe Newsletter

แจ้งอีเมล์เพื่อรับข่าวสารจากเรา