ทันตกรรมพระราชทาน

ทันตกรรมเคลื่อนที่

คลินิกทันตกรรม

ทันตกรรม จชต.

War Room

ตัวชี้วัด งานทันตกรรม ทบ.
RTA Dental Services
ตัวชี้วัด กทพ. พบ.
Dental Div. RTA Med Dept.
ตัวชี้วัดรายหน่วย
RTA Med Units

HQ Meters

Balance Scorecard
ผลการปฏิบัติราชการ กทพ.พบ.

I-Regist

บรรยาย/อบรม
Lecture/Training
e-Learning
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
Log in

งาน/โครงการ กทพ.พบ.

แสดงทั้งหมด

วิชาการ

แสดงทั้งหมดการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มพลทหาร

พิธีแสดงความยินดี แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ และตำแหน่งสูงขึ้น

กิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกำลังพลและพลทหารประจำการ ในสังกัด นขต.บก.พบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพพลทหารกองประจำการ สังกัด กรมแพทย์ทหารบก

แสดงทั้งหมด

การรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 62 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

ประกาศรับสมัครทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาซึ่งจะสำเร็จการศึกษาปี 62 เข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

การประชุมวิชาการทันตแพทยืกองทัพบกประจำปี 2561

การประชุมวิชาการทันตแพทยืกองทัพบก ประจำปี 2561 เรื่อง The common medical compromised cases in dental practice

กำหนดผ้ามาตรฐานสำหรับเครื่องแบบทหารบก

กำหนดผ้ามาตรฐานสำหรับเครื่องแบบทหารบก

กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2561

กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2561

การถ่ายรูปและบันทึกรูปภาพในประวัติกำลังพลตามแผนการจัดเตรียมข้อมูลกำลังพล ทบ.

การถ่ายรูปและบันทึกรูปภาพในประวัติกำลังพลตามแผนการจัดเตรียมข้อมูลกำลังพล ทบ.

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

แสดงทั้งหมด

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ก.พ. 61

วันที่ 5-9 ก.พ. (บชร.1 ชลบุรี),วันที่ 12-16 ก.พ. (ม.5 สระบุรี),วันที่ 20-23 ก.พ. (ยย.ทบ. แยกเกษตร),วันที่ 27-28 และ 2 มี.ค. (ดย.ทบ.ถนนวิภาวดีรังสิต)

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ม.ค. 61

วันที่ 9-10 ม.ค.(สห.ทบ),วันที่ 11-12 ม.ค.(สห.ทบ.),วันที่ 16-19 ม.ค.(กบร.กชพ.พธ.ทบ.),วันที่ 23-24 ม.ค. (พธ.ทบ.กองผลิตคลัง9),วันที่ 30-31 ม.ค. - 1 ก.พ. (กฌป.สก.ทบ.)

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ธ.ค. 60

วันที่ 19-21 ธ.ค.(กพผ.พธ.บางปู),วันที่ 26-27 ธ.ค.(รร.พธ.)

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน พ.ย. 60

วันที่ 1 พ.ย.(กฐิน ทบ.), วันที่ 7-10 พ.ย.(กองการภาพ สื่อสารทหาร), วันที่ 21-23 พ.ย.(ร.11 พัน.2 รอ.), วันที่ 28-30 พ.ย.(ร.1 พัน2 รอ.)

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานบริการทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ.

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ คลาสสิค คามีโอ อยุธยา (CLASSIC KAMEO AYUTTHAYA) จว.พระนครศรีอยุธยา

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ส.ค. 60

วันที่ 1-4 ส.ค.(ยย.ทบ), วันที่ 8-11 ส.ค.(กพ.ทบ.), วันที่ 15-16 ส.ค.(ม.1 รอ.), วันที่ 29-30 ส.ค.(ร้อยพล รพ.รร.6)

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน.สร.

พฤษภาคม 2560 (พร้อมการประชุม ผบ.หน่วยสายแพทย์ ประจำ พ.ค.60)

แสดงทั้งหมด


ช.พัน 1 รอ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ช.พัน 1 รอ...

ดย.ทบ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ดย.ทบ...

ยย.ทบ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ยย.ทบ...

ม.5 รอ. (จ.สระบุรี)

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ม.5 รอ. (จ.สระบุรี)..