ทันตกรรมพระราชทาน

ทันตกรรมเคลื่อนที่

คลินิกทันตกรรม

ทันตกรรม จชต.

War Room

ตัวชี้วัด งานทันตกรรม ทบ.
RTA Dental Services
ตัวชี้วัด กทพ. พบ.
Dental Div. RTA Med Dept.
ตัวชี้วัดรายหน่วย
RTA Med Units

HQ Meters

Balance Scorecard
ผลการปฏิบัติราชการ กทพ.พบ.

I-Regist

บรรยาย/อบรม
Lecture/Training
e-Learning
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
Log in

งาน/โครงการ กทพ.พบ.

แสดงทั้งหมด

วิชาการ

แสดงทั้งหมดกทพ.มุ่งเพิ่มสมรรถนะทันตแพทย์ ทบ. ทำงานนิติทันตวิทยา

พีธีประดับยศนายทหารประทวน

พิธีอวยพรปีใหม่ ผอ.กทพ.พบ. เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2661

พิธีเปิดคลินิกทันตรรม สถานพยาบาล กรมแพทย์ทหารบก และอาคารสำนักงานกองทันตแพทย์ กรมแททย์ทหารบกแห่งใหม่

แสดงทั้งหมด

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

สอบสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก

การสอบสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้ารับราชการเป็นทันตแพทย์กองทัพบก วันที่ 21 พ.ย. 60

กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2560

กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2560

การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ กทพ.พบ.

กทพ.พบ.ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.armydent.com ตอบแบบประเมินฯ เพื่อการปรับปรุงต่อไป

ประกาศผลสอบการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลสอบการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แสดงทั้งหมด

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ก.พ. 61

วันที่ 5-9 ก.พ. (บชร.1 ชลบุรี),วันที่ 12-16 ก.พ. (ม.5 สระบุรี),วันที่ 20-23 ก.พ. (ยย.ทบ. แยกเกษตร),วันที่ 27-28 และ 2 มี.ค. (ดย.ทบ.ถนนวิภาวดีรังสิต)

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ม.ค. 61

วันที่ 9-10 ม.ค.(สห.ทบ),วันที่ 11-12 ม.ค.(สห.ทบ.),วันที่ 16-19 ม.ค.(กบร.กชพ.พธ.ทบ.),วันที่ 23-24 ม.ค. (พธ.ทบ.กองผลิตคลัง9),วันที่ 30-31 ม.ค. - 1 ก.พ. (กฌป.สก.ทบ.)

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ธ.ค. 60

วันที่ 19-21 ธ.ค.(กพผ.พธ.บางปู),วันที่ 26-27 ธ.ค.(รร.พธ.)

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน พ.ย. 60

วันที่ 1 พ.ย.(กฐิน ทบ.), วันที่ 7-10 พ.ย.(กองการภาพ สื่อสารทหาร), วันที่ 21-23 พ.ย.(ร.11 พัน.2 รอ.), วันที่ 28-30 พ.ย.(ร.1 พัน2 รอ.)

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานบริการทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ.

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ คลาสสิค คามีโอ อยุธยา (CLASSIC KAMEO AYUTTHAYA) จว.พระนครศรีอยุธยา

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ส.ค. 60

วันที่ 1-4 ส.ค.(ยย.ทบ), วันที่ 8-11 ส.ค.(กพ.ทบ.), วันที่ 15-16 ส.ค.(ม.1 รอ.), วันที่ 29-30 ส.ค.(ร้อยพล รพ.รร.6)

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน.สร.

พฤษภาคม 2560 (พร้อมการประชุม ผบ.หน่วยสายแพทย์ ประจำ พ.ค.60)

แสดงทั้งหมด


กองพัน สารวัต

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ กองพัน สารวัต..

กรม สห.ทบ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ กรมสห.ทบ...

ร.1 พัน.2 รอ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ร.1 พัน.2 รอ...

ร.11 พัน.2 รอ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ร.11 พัน.2 รอ. ..