ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
211 น้ำยาทาป้องกันการเชื่อมติดของวัสดุ 398/50 2550 .. ดาวน์โหลด
212 อะคริลิกเรซินสำหรับทำถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล 397/50 2550 .. ดาวน์โหลด
213 ชุดอะคริลิกเรซินสำหรับทำฐานฟันปลอมชนิดบ่มด้วยความร้อน 396/50 2550 .. ดาวน์โหลด
214 ถาดพิมพ์ปากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว 249/50 2550 .. ดาวน์โหลด
215 ชุดวัสดุยึดครอบฟันชนิดเรซินซีเมนต์ 248/50 2550 .. ดาวน์โหลด
216 ชุดทันตกรรมสำหรับก่อแกนฟันชนิดเรซิน 247/50 2550 .. ดาวน์โหลด
217 แผงเทียบสีฟัน 244/50 2550 .. ดาวน์โหลด
218 ขี้ผึ้งบันทึกการสบฟันชนิดสำเร็จรูป 243/50 2550 .. ดาวน์โหลด
219 ขี้ผึ้งบันทึกการสบฟันในทางทันตกรรมประดิษฐ์ 242/50 2550 .. ดาวน์โหลด
220 ชุดซีเมนต์ยึดครอบฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ 165/50 2550 .. ดาวน์โหลด
221 วัสดุตรวจการกัดสบฟัน 563/48 2548 .. ดาวน์โหลด
222 วัสดุเสริมฐานฟันปลอมแบบอ่อนชนิดซิลิโคน 562/48 2548 .. ดาวน์โหลด
223 วัสดุเสริมฐานฟันปลอมอะคริลิคเรซินชนิดแข็งตัวได้เอง 561/48 2548 .. ดาวน์โหลด
224 กระบอกฉีดวัสดุพิมพ์ปากชนิดรับเบอร์เบส 134/47 2547 .. ดาวน์โหลด
225 ครีมตรวจความแนบสนิทของฟันปลอม 176/46 2546 .. ดาวน์โหลด
226 หลอดผสมโพลีไวนิลซิลิโคนชนิดกระบอกพลาสติกแฝด 171/46 2546 .. ดาวน์โหลด
227 วัสดุพิมพ์ปาก Polyether 169/46 2546 .. ดาวน์โหลด
228 วัสดุพิมพ์ปากโพลีไวนิลซิลิโคนชนิด Addition 168/46 2546 .. ดาวน์โหลด
229 ปืนผสมโพลีไวนิลซิลิโคนชนิดกระบอกพลาสติกแฝด 167/46 2546 .. ดาวน์โหลด
230 กาวยึดถาดพิมพ์ปากสำหรับวัสดุอุดฟันชนิด Polyether 166/46 2546 .. ดาวน์โหลด
231 กาวยึดถาดพิมพ์ปากสำหรับวัสดุอุดฟันชนิด Additional Silicone 165/46 2546 .. ดาวน์โหลด
232 กระดาษตรวจการสบฟัน 164/46 2546 .. ดาวน์โหลด
233 แผ่นขี้ผึ้งตรวจการสบฟัน 162/46 2546 .. ดาวน์โหลด
234 ถาดพิมพ์ปากใช้กับวัสดุพิมพ์รับเบอร์เบส ชนิดใช้ครั้งเดียว 161/46 2546 .. ดาวน์โหลด
235 แกนเดือยสำเร็จรูปสำหรับทำครอบฟันชนิดโปร่งแสง 160/46 2546 .. ดาวน์โหลด
236 วัสดุเรซินสีคล้ายฟันสำหรับทำครอบฟันชั่วคราวชนิดบ่มตัวเอง 139/46 2546 .. ดาวน์โหลด
237 ขี้ผึ้งชนิดแท่ง 138/46 2546 .. ดาวน์โหลด
238 คีมตัดแต่งขอบครอบฟันสำเร็จรูป 137/46 2546 .. ดาวน์โหลด
239 วัสดุตรวจรอยกดเกินของฟันปลอม 132/46 2546 .. ดาวน์โหลด
240 มีดตัดแต่งขี้ผึ้ง 120/46 2546 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ