ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
31 เครื่องมือแซะรากฟัน 312/55 2555 .. ดาวน์โหลด
32 ชุดเครื่องกรอฟันชนิดเคลื่อนที่ได้ Mobile Dental Cart 034/55 2555 .. ดาวน์โหลด
33 ชุดเครื่องมือฉายแสงทางทันตกรรมชนิด LED แบบมีที่วัดความเข้มแสง 033/55 2555 .. ดาวน์โหลด
34 น้ำยาปรับสภาพผิวเนื้อฟัน 142/55 55 .. ดาวน์โหลด
35 คีมถอดครอบฟันสำหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์ 138/55 55 .. ดาวน์โหลด
36 คีมจับรากฟัน เบอร์ 65 137/55 55 .. ดาวน์โหลด
37 แถบสำหรับจำแนกเครื่องมือ Color Code Tape, Color ID Tape 136/55 55 .. ดาวน์โหลด
38 น้ำยาปรับสภาพผิวเนื้อฟัน 142/55 55 .. ดาวน์โหลด
39 น้ำยาปรับสภาพผิวเนื้อฟัน 142/55 55 .. ดาวน์โหลด
40 หัวเบอร์ Finishing ใช้กับหัวกรอความเร็วต่ำ 277/35 2535 .. ดาวน์โหลด
41 ถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว 576/43 2543 .. ดาวน์โหลด
42 สติ้กเกอร์ขนาดต่างๆ 567/43 2543 .. ดาวน์โหลด
43 ฟิล์มยึดห่อหุ้มวัสดุชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ 305/48 2548 .. ดาวน์โหลด
44 ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผง 142/51 2551 .. ดาวน์โหลด
45 ถุงมือยางปราศจากเชื้องานศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 039/51 2551 .. ดาวน์โหลด
46 ถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดปลอดเชื้อแบบไม่มีแป้ง 239/52 2552 .. ดาวน์โหลด
47 หัวกรอฟันกากเพรชชนิดละเอียด 295/53 2553 .. ดาวน์โหลด
48 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำสำหรับงานทันตกรรมชนิดเคลื่อนย้ายได้ Portable Autoclave for Dental Use 527/53 2553 .. ดาวน์โหลด
49 ชุดเครื่องมือกรอตัดกระดูกและฟันสำหรับงานศัลยกรรมช่องปาก 528/53 2553 .. ดาวน์โหลด
50 Natamycin Ophthalmic Suspension 254/54 2554 .. ดาวน์โหลด
51 White Vaseline 278/53 53 .. ดาวน์โหลด
52 แว่นขยายสำหรับการผ่าตัดจุลศัลยกรรม 034/48 48 .. ดาวน์โหลด
53 น้ำยากัดกระเบื้องสำหรับงานทันตกรรม 237/52 52 .. ดาวน์โหลด
54 ชุดป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับงานทันตกรรมแบบใช้ครั้งเดียว 232/52 52 .. ดาวน์โหลด
55 กระดาษซับสำหรับงานรักษาคลองรากฟัน 354/53 53 .. ดาวน์โหลด
56 คีมดัดห่วงลวดแบบโอเมก้า 352/53 53 .. ดาวน์โหลด
57 คีมตัดขอบแถบโลหะครอบฟัน 351/53 53 .. ดาวน์โหลด
58 คีมทำความสะอาดวัสดุยึดแบรคเกตกับผิวฟัน 313/53 53 .. ดาวน์โหลด
59 คีมปากนกสำหรับงานจัดฟัน 312/53 53 .. ดาวน์โหลด
60 คีมดัดลวดเหลี่ยมแบบทวีด 311/53 53 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ