ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
361 แถบโลหะขัดแต่งฟัน 530/49 2549 .. ดาวน์โหลด
362 แปรงสำหรับทาวัสดุยึดติดในงานอุฟันชนิดใช้แล้วทิ้ง 560/48 2548 .. ดาวน์โหลด
363 อัลลอยชนิดเม็ดใช้อุดฟัน 559/48 2548 .. ดาวน์โหลด
364 แผ่นโลหะกั้นวัสดุอุดฟันแบบ เอ็ม โอ ดี 303/48 2548 .. ดาวน์โหลด
365 แผ่นใสสำหรับอุดฟัน 302/48 2548 .. ดาวน์โหลด
366 วัสดุอุดฟันกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์แบบผสมโลหะเงินชนิดแคปซูล 301/48 2548 .. ดาวน์โหลด
367 ก้านโลหะสำหรับใส่แผ่นขัดวัสดุอุดฟัน 300/48 2548 .. ดาวน์โหลด
368 เครื่องฉายแสงวัสดุทันตกรรม 1005/48 2548 .. ดาวน์โหลด
369 เครื่องปั่นวัสดุอุดฟันอมัลกัม 066/48 2548 .. ดาวน์โหลด
370 เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟันชนิดหลอด LED 065/48 2548 .. ดาวน์โหลด
371 วัสดุอุดฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ 136/47 2547 .. ดาวน์โหลด
372 ซีเมนต์อุดฟันชนิด Zinc Oxide Eugenal 095/47 2547 .. ดาวน์โหลด
373 น้ำยาปรับสภาพโลหะ 088/47 2547 .. ดาวน์โหลด
374 เครื่องมือแต่งวัสดุอุดฟันแบบคลีออย-ดิสคอย 126/46 2546 .. ดาวน์โหลด
375 ชุดทันตกรรมหัตถการ 020/46 2546 .. ดาวน์โหลด
376 พายผสมซีเมนต์ 169/45 2545 .. ดาวน์โหลด
377 แผ่นแก้วผสมซีเมนต์รองพื้น 168/45 2545 .. ดาวน์โหลด
378 ด้ายแยกเหงือกชนิดมีน้ำยาห้ามเลือด 078/45 2545 .. ดาวน์โหลด
379 ที่กดอัดด้ายแยกเหงือก 072/45 2545 .. ดาวน์โหลด
380 อมัลกัมแคปซูลสำเร็จรูป 051/45 2545 .. ดาวน์โหลด
381 อุปกรณ์ระบบแมตริกซ์แยกส่วน 469/44 2544 .. ดาวน์โหลด
382 แผ่นแมตริกซ์แยกส่วนสำหรับฟันผู้ใหญ่ปกติ 468/44 2544 .. ดาวน์โหลด
383 แผ่นยางกั้นน้ำลายสำหรับฟันเด็กโตหรือฟันกรามน้อย 467/44 2544 .. ดาวน์โหลด
384 แผ่นแมตริกซ์แยกส่วนสำหรับฟันน้ำนมหรือฟันซี่เล็ก 466/44 2544 .. ดาวน์โหลด
385 แผ่นแมตริกซ์แยกส่วนสำหรับฟันผู้ใหญ่ขนาดใหญ่ 465/44 2544 .. ดาวน์โหลด
386 อุปกรณ์ส่วนขายึดระบบแมตริกซ์แยกส่วน แบบขายาว 464/44 2544 .. ดาวน์โหลด
387 อุปกรณ์ส่วนขายึดระบบแมตริกซ์แยกส่วนขนาดมาตรฐาน 463/44 2544 .. ดาวน์โหลด
388 วัสดุอุดสีเหมือนฟันชนิด Flowable Composite 461/44 2544 .. ดาวน์โหลด
389 วัสดุสำหรับอุดสีเหมือนฟันชนิดอุดฟันหน้า(ชนิดเติม) 460/44 2544 .. ดาวน์โหลด
390 วัสดุสำหรับอุดสีเหมือนฟันชนิดอุดฟันหน้า 459/44 2544 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] แสดงหน้าละ 30 รายการ