ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 ถุงมือยางปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว 576/43 2543 .. ดาวน์โหลด
2 สติ้กเกอร์ขนาดต่างๆ 567/43 2543 .. ดาวน์โหลด
3 ฟิล์มยึดห่อหุ้มวัสดุชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ 305/48 2548 .. ดาวน์โหลด
4 ถุงมือยางสำหรับศัลยกรรมชนิดปราศจากเชื้อแบบปลอดผง 142/51 2551 .. ดาวน์โหลด
5 ถุงมือยางปราศจากเชื้องานศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 039/51 2551 .. ดาวน์โหลด
6 ถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดปลอดเชื้อแบบไม่มีแป้ง 239/52 2552 .. ดาวน์โหลด
7 White Vaseline 278/53 53 .. ดาวน์โหลด
8 ชุดป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับงานทันตกรรมแบบใช้ครั้งเดียว 232/52 52 .. ดาวน์โหลด
9 หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ชนิดขึ้นรูปสำหรับป้องกัน 278/54 54 .. ดาวน์โหลด
10 ผงล้างทำความสะอาดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 353/53 53 .. ดาวน์โหลด
11 แผ่นตรวจการสบฟัน 350/53 53 .. ดาวน์โหลด
12 เข็มฉีดยาทางทันตกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว 293/53 53 .. ดาวน์โหลด
13 หลอดดูดน้ำลายชนิดดิสพอสเซเบิ้ล 292/53 53 .. ดาวน์โหลด
14 ชุดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดและเช็คแห้งสำหรับเครื่องมือทันตกรรม 433/54 54 .. ดาวน์โหลด
15 สำลีม้วนกั้นน้ำลายสำเร็จรูป 240/52 2552 .. ดาวน์โหลด
16 หน้ากากป้องกันกระเด็นแบบที่ 2 116/53 2553 .. ดาวน์โหลด
17 ยาชาเฉพาะที่ชนิดพ่นในงานทันตกรรม 702/49 2549 .. ดาวน์โหลด
18 ยาชาเฉพาะที่สำหรับใช้ในงานทันตกรรม 529/49 2549 .. ดาวน์โหลด
19 แผ่นพลาสติกสำหรับขึ้นรูปด้วยความร้อน 309/49 2549 .. ดาวน์โหลด
20 ชุดฟอกสีฟันสำหรับให้คนไข้กลับไปทำที่บ้าน 308/49 2549 .. ดาวน์โหลด
21 หัวฉีดลมและน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว 565/48 2548 .. ดาวน์โหลด
22 แผ่นรองหน้าอกกันเปื้อน 089/47 2547 .. ดาวน์โหลด
23 ยาขัดผิวฟัน 163/46 2546 .. ดาวน์โหลด
24 น้ำมันฉีดล้างและหล่อลื่นหัวกรอฟัน 148/38 2538 .. ดาวน์โหลด
25 ซองบรรจุแยกเครื่องมือทันตกรรม 171/37 2537 .. ดาวน์โหลด
26 ยาชาบรรจุหลอดสำหรับใช้ในงานทันตกรรมทั่วไป 170/37 2537 .. ดาวน์โหลด
27 ยาชาใช้เฉพาะที่ชนิดเจล 270/35 2535 .. ดาวน์โหลด
28 ผงขัดฟัน 188/34 2534 .. ดาวน์โหลด
29 ก้านถ้วยยางขัดฟัน(ก้านเสียบรับเบอร์คัพ) 140/34 2534 .. ดาวน์โหลด
30 ยาชาทันตกรรมชนิดทา 342/33 2533 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2] แสดงหน้าละ 30 รายการ