ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 แถบสำหรับจำแนกเครื่องมือ Color Code Tape, Color ID Tape 136/55 55 .. ดาวน์โหลด
2 อุปกรณ์จับฟิล์มเอกซเรย์ชนิดใช้งานได้ 2 ด้าน Double End Film Holder : Snap a Ray 236/54 54 .. ดาวน์โหลด
3 กระจกส่องปากชนิดสะท้อนด้านหน้ากระจกด้วยกาวฉาบโรเดียม Rhodium Coated Front Surface Mouth Mirror 432/54 54 .. ดาวน์โหลด
4 ถ้วยยางสำหรับผสมอะคริลิก Mixing Cup 290/54 54 .. ดาวน์โหลด
5 ซองใส่แผ่นรับรังสีในช่องปาก Disposable Hygienic Cover for Intraoral Sensor 257/54 54 .. ดาวน์โหลด
6 อุปกรณ์หนีบแผ่นฟิล์ม Film Hanger 235/54 54 .. ดาวน์โหลด
7 ถาดอลูมิเนียมหลายช่องสำหรับใส่เครื่องมือทันตกรรม Aluminum Dental Storage 296/53 53 .. ดาวน์โหลด
8 อุปกรณ์ช่วยจัดวางตำแหน่งเซนเซอร์สำหรับการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก Sensor Positioning Guide Devices for Intraoral Radiograph 315/54 54 .. ดาวน์โหลด
9 ชุดแบบจำลองฟัน Dental Study Model 036/51 2551 .. ดาวน์โหลด
10 ชุดหัวหุ่นจำลองสำหรับงานทันตกรรม Phantom Head in Dental Practice 035/51 2551 .. ดาวน์โหลด
11 ชุดหัวกระโหลกจำลองในงานทันตกรรม Skull Model in Dental Practice 034/51 2551 .. ดาวน์โหลด
12 ชุดอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยในช่องปากพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลและแสดงผล Oral Diagnostic Instrument Set with Data Collecting and Displaying System 021/51 2551 .. ดาวน์โหลด
13 หุ่นจำลองฝึกดูแลฟัน Teeth model 038/38 2538 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1] แสดงหน้าละ 30 รายการ