ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมด
กรุณาเลือกที่ต้องการค้นหา
ลำดับ. รายการ สป. เลขที่ ปีพ.ศ. หมายเหตุ เอกสาร
1 ยางดึงฟันแบบลูกโซชนิดคละสี 326/55 55 ยางดึงฟันแบบลูกโซชนิดคละสี.. ดาวน์โหลด
2 คีมตัดปลายลวดในปาก 084/58 58 .. ดาวน์โหลด
3 คีมตัดปลายลวดในปาก 084/58 58 .. ดาวน์โหลด
4 ขี้ผึ้งขึ้นรูปสำหรับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 083/58 58 .. ดาวน์โหลด
5 ขี้ผึ้งขึ้นรูปสำหรับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 083/58 58 .. ดาวน์โหลด
6 ขี้ผึ้งขึ้นรูปสำหรับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 083/58 58 .. ดาวน์โหลด
7 วัสดุยึุดเครื่องมือจัดฟัน ชนิดบ่มด้วยแสง 259/57 57 .. ดาวน์โหลด
8 วัสดุยึดเครื่องมือจัดฟัน ชนิดบ่มตัวเอง 094/56 56 .. ดาวน์โหลด
9 ยางมัดลวดจัดฟันชนิดคละสี 093/56 56 .. ดาวน์โหลด
10 ขดลวดสปริงจัดฟัน 092/56 56 .. ดาวน์โหลด
11 แบรคเก็ตจัดฟันสำหรับงานผ่าตัดขากรรไกร 325/55 2555 .. ดาวน์โหลด
12 แบรคเก็ตจัดฟัน 324/55 2555 .. ดาวน์โหลด
13 คีมดัดห่วงลวดแบบโอเมก้า 352/53 53 .. ดาวน์โหลด
14 คีมตัดขอบแถบโลหะครอบฟัน 351/53 53 .. ดาวน์โหลด
15 คีมทำความสะอาดวัสดุยึดแบรคเกตกับผิวฟัน 313/53 53 .. ดาวน์โหลด
16 คีมปากนกสำหรับงานจัดฟัน 312/53 53 .. ดาวน์โหลด
17 คีมดัดลวดเหลี่ยมแบบทวีด 311/53 53 .. ดาวน์โหลด
18 คีมดัดห่วงลวดแบบทวีด 310/53 53 .. ดาวน์โหลด
19 คีมถอดแถบโลหะครอบฟันหลัง 309/53 53 .. ดาวน์โหลด
20 คีมตัดลวด 325 289/54 54 .. ดาวน์โหลด
21 คีมดัดลวดชนิดปากกลม 288/54 54 .. ดาวน์โหลด
22 คีมดัดลวดชนิดปากแบน 287/54 54 .. ดาวน์โหลด
23 ลวดเรสพอนด์ 207/52 2552 .. ดาวน์โหลด
24 ลวดโค้งดึงฟันพร้อมห่วงสำเร็จรูป 280/51 2551 .. ดาวน์โหลด
25 อุปกรณ์สำหรับส่งขดลวด 393/50 2550 .. ดาวน์โหลด
26 ตะขอคล้องยางดึงฟัน 246/50 2550 .. ดาวน์โหลด
27 ท่อยางหุ้มลวดจัดฟัน 245/50 2550 .. ดาวน์โหลด
28 วัสดุยึดติดเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดบ่มด้วยแสง 844/49 2549 .. ดาวน์โหลด
29 ยางลิ่มหมุนฟัน 183/48 2548 .. ดาวน์โหลด
30 ขดลวดสปริงชนิดนิเกิลไทเทเนียม 182/48 2548 .. ดาวน์โหลด
หน้าที่ [1][2] แสดงหน้าละ 30 รายการ